نسخه چاپي
اعتراض به وضعیت اسفبار اصناف در بوشهر
بُنا - عباس نامدارزاده- رییس اتحادیه خواربار و لبنیات بوشهر: آقایان مسئول؛ وضعیت هزینه برق مصرفی کسبه بوشهر سالهاست که در استان تدبیر بهینه ای به آن اتخاذ نگردیده و حجم فروشگاه های زنجیره ای که با ترفندهای گوناگون و حمایت بی شائبه بعضی از مسئولان در این شهر و استان افسار گسیخته گردیده نیز مزید بر مشکلات شده است، آن هم صرفنظر از نیازسنجی منطقه ای و وضعیت رکود حاکم.
كدخبر: id-3397
تاريخ: 2018-07-02 09:27:10

بعضی از عزیزان کسبه از ما ناخواسته می پرسند مگر ما روز اصناف هم داریم و اگر این روز نامگذاری شده، در شرایطی که روزنه های امید و نشاط در نزد آنها به نوعی رخت بر بسته؛ برای برون رفت از آن چه تدبیری مدنظر است؟

آقایان مسئول؛ آیا اندیشیده اید که هزینه جذب و اشتغال هشت هزار کسبه چه اعتبار و باری برای دولت به همراه دارد و حال همین تعداد کسبه با ضریب حداقل دو نفر جذب کار در واحد صنفی خود در بوشهر ایجاد اشتغالزایی نموده اند و با احتساب خانواده های این عزیزان، حداقل یکصد هزار نفر امرار معاش می نمایند و بطور کلی کلیه حقوق و حقوق قانونی خود را اعم از مالیات، عوارض متفاوت و... می پردازند.

ولی مطالبات به حق آنها در دولت مورد توجه قرار نمی گیرد و ادامه بی توجهی و دهن کجی در برابر این موضوعات و به نوعی جبهه گیری نوعی ظلم می باشد.

آقایان مسئول؛ وضعیت هزینه برق مصرفی کسبه بوشهر سالهاست که در استان تدبیر بهینه ای به آن اتخاذ نگردیده و حجم فروشگاه های زنجیره ای که با ترفندهای گوناگون و حمایت بی شائبه بعضی از مسئولان در این شهر و استان افسار گسیخته گردیده نیز مزید بر مشکلات شده است، آن هم صرفنظر از نیازسنجی منطقه ای و وضعیت رکود حاکم.

خیرخواهانه نسبت به پیگیری موضوع تعرفه برق مصرفی کسبه این شهر که از یک میلیون تا هفت میلیون تومان در هر دوره تجاوز نموده و از بابت این امر در طول 5 سال صدها پروانه کسب علیرغم میل باطنی صاحبانشان ابطال گردید اقدام عاجل نمایید.

موضوع دیگر اینکه اکثر اتحادیه های صنفی استیجاری می باشند و هزینه هنگفتی بابت اجاره بهای ماهیانه پرداخت می نمایند و از سبب این هزینه کرد در شرف ادغام در همدیگر و در اتحادیه دیگر بواسطه عدم تأمین لازم هستند.

قطعه زمینی اختصاص نمایند و ضمن رایزنی با بانک های عامل تسهیلاتی با بهره کم و بازپرداخت طویل المدت ارائه شود تا انگیزه خدمات دهی بیشتر به شهروندی بیشتر شود و بیکاری ها به حداقل برسد.

از سویی گرایش جوانان فارغ التحصیل و بیکار برای ورود به بازار با این همه زمان و هزینه هنگفت جای سوال دارد که سکوت فعلا در این امر کافیست و مالیات هایی که از بابت مشاغل و ارزش افزوده قبول می گردد از مودیان امروز به غیر از ورشکستگی و تبعات صنفی اجتماعی ارمغان دیگری به همراه نداشته و ندارد.

آقایان مسئول؛ وضعیت ته لنجی می بایست در همین استان و توسط دریانشینان و مرزنشینان بوشهری حل و فصل و مرتفع گردد نه توسط کسانی که معنای ته لنجی را نمی دانند و انگشت اتهام و قاچاقچی بر ما می زنند که گناهی نابخشودنیست و ید انتظار است مدعی العموم از حق این مردم فلاکت زده دفاع نماید.

و باز هم می گویم سرخی صورت کسبه این شهر از سیلی هایست که از دولت مردان متوجه گردیده اند. انتظار است اقتصاد شهر را با گماردن مدیران کار بلد و با اصالت متحول سازید و جناح بندی ها را در گزینش این مسئولان در اولویت قرار ندهند که وضعیت امروز نتیجه باندبازی و لابی گری هست که به تصمیمات غیر منطقی منجر می شود.

بگذارید صراحتاً بگویم اگر در خانواده ای امروز پدر و مادر خانواده زیر دوش و کتف فرزندان و نوه های خود را نگیرند و فقط آنها نان آور باشند، فاتحه آنها را باید خواند. این روزها شرمندگی رخسار پدر نان آور خانواده تأسف بار است. کاش یک روز زندگی مسئولان همانند ما کسبه تجربه می شد و آن وقت به خود می بالیدیم که با وجدانی آسوده و ارامش خاطر تصمیمات صحیح و منطقی اتخاذ می کنند.