طنز/ متلک گازانبری به قالیباف و جلیلی!
بُنا: روزنامه شهروند در صفحه طنز خود به انتشار یکی از نشریات شهرداری تهران و تیتر توهین آمیزش واکنش نشان داد.
كدخبر: id-3245
تاريخ: 2017-03-13 12:32:46

طنز/ متلک گازانبری به قالیباف و جلیلی!

 

 

انتخاب