متلک جدید یک روزنامه به قالیباف، کیهان و بقایی!
بُنا: ضمیمه طنز روزنامه قانون به برخی اظهارنظرها و اخبار منتشر شده، واکنش نشان داد.
كدخبر: id-3198
تاريخ: 2017-02-20 10:00:55

متلک جدید یک روزنامه به قالیباف، کیهان و بقایی!

 

 

 

 

 

انتخاب